Top các cuốn tiểu thuyết lịch sử Việt Nam theo thời kỳ

Mình viết bài này hệ thống một vài tác phẩm đề tài lịch sử mà mình biết theo dòng thời gian để các bạn tiện theo dõi. Vì là tổng hợp của cá nhân nên chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, rất mong được các bạn góp ý, bổ sung để bài tổng hợp hoàn thiện hơn.

#ndsshare


I. THỜI HÙNG VƯƠNG – NHÀ NƯỚC VĂN LANG

+ Đảo hoang – tác giả Tô Hoài

+ Nhà Chử - tác giả Tô Hoài

+ Thần thuyết của người chim - tác giả Văn Lê


II. THỜI AN DƯƠNG VƯƠNG – NHÀ NƯỚC ÂU LẠC

+ Chuyện Nỏ thần - tác giả Tô Hoài


III. THỜI BẮC THUỘC

+ Phùng Vương - tác giả Phùng Văn Khai


IV. THỜI NGÔ VƯƠNG QUYỀN

+ Ngô Vương Quyền – tác giả Trần Thanh Mại

+ Ngô Vương – tác giả Phùng Văn Khai


V. THỜI VẠN THẮNG VƯƠNG ĐINH BỘ LĨNH

+ Cờ lau dựng nước – tác giả Ngô Văn Phú

+ Mười hai sứ quân - tác giả Vũ Ngọc Đình


VI. THỜI TIỀN LÊ

+ Lê Triều Lý Thị - tác giả Phạm Minh Kiên

+ Ứng Vận Thần Vũ - tác giả Vũ Ngọc Đình


VII. THỜI NHÀ LÝ

+ Chim Bằng và Nghé Hoa - tác giả Bùi Việt Sỹ


VIII. THỜI NHÀ TRẦN – HÀO KHÍ ĐÔNG A

+ Bắn rụng mặt trời - tác giả Vũ Ngọc Đình

+ Bão táp triều Trần - tác giả Hoàng Quốc Hải

+ Lá cờ thêu sáu chữ vàng - tác giả Nguyễn Huy Tưởng

+ Trăng nước Chương Dương - tác giả Hà Ân

+ Trên sông truyền hịch - tác giả Hà Ân

+ Bên bờ Thiên Mạc - tác giả Hà Ân

+ Đức Thánh Trần - tác giả Trần Thanh Cảnh

+ Trần Quốc Toản - tác giả Lưu Sơn Minh

+ Phạm Ngũ Lão - tác giả Bùi Việt Sỹ

+ Sương mù tháng giêng - tác giả Uông Triều

+ Đông Đô Chà Bàn - tác giả Trần Quang Thức

+ Nhân gian nằm nghiêng - tác giả Đặng Hằng


IX. THỜI NHÀ HỒ

+ Hồ Quý Ly - tác giả Nguyễn Xuân Khánh


X. THỜI NHÀ LÊ

+ Hào Kiệt Lam Sơn - tác giả Vũ Ngọc Đình

+ Huyền thoại kim thiếp vũ môn - tác giả Trần Gia Ninh

+ Sao Khuê lấp lánh - tác giả Nguyễn Đức Hiền

+ Thảm kịch vĩ nhân - tác giả Hoàng Minh Tường

+ Việt Nam anh kiệt - tác giả Phạm Minh Kiên


XI. THỜI NHÀ TÂY SƠN

+ Sông Côn mùa lũ - tác giả Nguyễn Mộng Giác

+ Hoàng Lê nhất thống chí - tác giả Ngô gia văn phái

+ Nhà Tây Sơn - tác giả Quách Giao

+ Hoàng đế Quang Trung - tác giả Nguyễn Thu Hiền

+ Tây Sơn bi hùng truyện - tác giả Lê Đình Danh


XII. THỜI NHÀ NGUYỄN

+ Gốm - tác giả Nguyễn Hữu Nam

+ Thiên hạ chi vương - tác giả Trường An

Đặn Xân Lương

Đ Xuân Lương Xuân Lương DĐ Xuân Lương

ăaăĐ

3,336 views0 comments
bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg