Phật học tính hoa - Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Nhân dịp sắp tới lễ Phật thành đạo, mình xin giới thiệu lại một cuốn sách của cụ Thu Giang.Trước hết cần biết Phật học tinh hoa tác giả viết dưới ngòi bút của thiền tông Đốn giáo nên có thể một số bạn theo Vipassana hay Đạo Phật pháp môn sẽ thấy lúc đầu đọc hơi khó vào.


Nội dung: cụ giới thiệu các chi Phái của Đạo Phật, lịch sử Phật Thích Ca


Tinh hoa thiền tông trung hoa: đều xoay quanh một chữ tâm.


các kiến thức cơ bản: tứ niệm xứ, vô thường, vô ngã, 12 nhân duyên, hay cốt tuỷ giáo lý đại thừa như tinh thần Kim Cang, Bát Nhã, Thập Ngưu đồ.


Điểm đặc biệt là Thu Giang Nguyễn Duy Cần am hiểu về triết học Đông Phương ( đúng hơn là đạo học). Nên khi viết đã toát nên đước cái " trực chỉ- nhìn thẳng vào tâm mình" của thiền tông thông qua lăng kính không những của Phật mà của cả Dịch học, Lão Trang.


Như một điểm cụ viết rất đắt: về thiện ác.


Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác thì lúc đó mới hiện rõ được cái tâm chân thật của mình.


Tu Phật là tu chấm dứt nhân quả nghiệp báo. nếu tu theo cách cầu phúc báo, tu theo thiện nghiệp không chừng lại thành cái xích vàng giam giữ chúng ta trong luân hồi, ác nghiệp là xích sắt dễ từ bỏ, nhưng xích vàng khó từ bỏ hơn nhiều lần.


Như câu chuyện tổ BỒ ĐỀ ĐẠT MA NÓI VỀ CÔNG ĐỨC KHI XÂY CHÙA


| Vua Vũ Đế hỏi nhà sư Ấn Độ: "Trẫm từ lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?"


Đạt Ma đáp: "Không có công đức."


- "Tại sao không công đức."


- "Bởi vì những việc vua làm là nhân "hữu lậu", chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật."


- "Vậy công đức chân thật là gì?"


Sư đáp: "Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được."


Vua lại hỏi: "Nghĩa tối cao của thánh đế là gì?"


- "Một khi tỉnh rõ, thông suốt rồi thì không có gì là thánh."


- "Ai đang đối diện với trẫm đây?"


- "Tôi không biết." |


Cuốn sách nhỏ này như cuốn nhập môn về Phật học. muốn tìm hiểu kĩ hơn đọc trong cuốn Phật Học Phổ Thông của HT Thiện Hoa.


Mọi vấn đề nếu có thiện chí muốn đàm luận cmt phía dưới mình cùng trao đổi.


Tú Trọng Dương

18 views0 comments
bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg