Những cuốn sách ưa thích nhất của Barack Obama

Updated: Jan 6, 2020

Vàomỗi cuối năm, nguyên tổng thống Barack Obama lại có 1 bài tổng kết những cuốn sách ưa thích nhất của ông trên Twitter.


Nổi tiếng là một “kẻ mọt sách”, những cuốn sách được cựu Tổng thống Obama lựa chọn luôn có những sự ảnh hưởng nhất định tới độc giả khắp nơi trên thế giới. ✨✨#barackobamabookslist

#meilleurevie

#reviewsachblog #reviewbooksblog

5 views0 comments
bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg