International Phonetic Alphabet for English and Vietnam - Tu Viet Thang Nguyen

Updated: Jan 6, 2020

[A simple way to learn and understand International Phonetic Alphabet (IPA) for English and Vietnamese]"Bảng chuẩn hóa phiên âm" là một công cụ bổ trợ được kỳ vọng sẽ có thể giúp giải quyết hiệu quả vấn đề phát âm và cách học từ vựng tiếng Anh. Tác phẩm trình bày về dấu hiệu nhận biết một bộ phận các âm vị trong tiếng Anh. Mục đích nhằm hướng đến sự linh hoạt, tư duy phân tích đối với vấn đề phát âm và cách học từ vựng tiếng Anh.


Cách ký hiệu những âm vị trong "Bảng chuẩn hóa phiên âm" có sự tham khảo đối với từ điển tiếng Anh của các trường đại học như Cambridge và Oxford.


Tác phẩm đã được thực hiện dựa trên một lập luận nền tảng, rằng: "Mặt chữ (và tên chữ) mang đậm tính gợi nhớ đến âm vị. Theo đó, một mặt chữ có thể đại diện cho nhiều âm vị. Và ngược lại, một âm vị cũng có thể được đại diện bởi nhiều mặt chữ."


Qua những kiến thức được trình bày một cách có hệ thống, người học sẽ có cơ sở để hiểu, rằng: "Kết hợp nguyên âm với phụ âm để tạo thành vần, phụ âm đóng/mở có vai trò đóng/mở khoang miệng trong quá trình phát âm vần."


Đây là công cụ đồng thời là giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục. Cá nhân tôi tin rằng những công cụ học tập có hình thức đơn giản nhưng giá trị học thuật cao mới có thể rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa các vùng một cách hiệu quả.

10 views0 comments
bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg