Hán Sở diễn nghĩa - Chung Sơn cư sỹ Chân Vỹ

Quyển này chắc nhiều người đọc rồi. Vì hiểu biết có hạn nên mạo muội phát biểu cảm tưởng để mọi người cùng bàn luận cho Boog có cái nhìn rõ hơn.Trong tiếng đàn của Thuý Kiều đàn cho Kim Trọng nghe có:

“Khúc đâu Hán Sở chiến trường

Nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau”


Cuộc chiến bi hùng đó được khắc hoạ một cách chân thực, sinh động dưới ngòi bút của Chung sơn cư sỹ Chân Vĩ. Hán sở diễn nghĩa là sự kết hợp hài hoà giữa tính xác thực của lịch sử và hư cấu trong nghệ thuật viết tiểu thuyết, một áng văn “diễn nghĩa”. Được chuyển ngữ với bản dịch đầy đủ và rất hay của người dịch Châu Hải Đường.


Bức tranh của cuộc tranh hùng nảy lửa trải dài từ lúc Tần Dị Nhân bị bắt ở Triệu đến cuộc khởi nghĩa và tranh dành giang sơn giữa anh đình trưởng rượu chè Lưu Bang và chàng thiếu niên chỉ thích học một món để một người địch muôn người Hạng Vũ. Kết thúc là sự thành lập nhà Hán.


Thời thế tạo anh hùng, trong lúc nhân dân lầm than trong cảnh nồi da nấu thịt của bạo tàn nhà Tần, sự lũng đoạn triều chính của hoạn quan Triệu Cao thì các cuộc khởi nghĩa tiêu diệt nhà Tần nổi lên khắp nơi, xuất hiện hai nhân vật kiệt xuất là Lưu Bang và Hạng Vũ. Nhà Tần bị tiêu diệt, cuộc chiến tranh dành giang sơn giữa Lưu Bang và Hạng Vũ còn oanh liệt hơn.


Trong cuộc chiến tranh dành giang sơn giữa Lưu Bang và Hạng Vũ xuất hiện rất nhiều nhân vật kiệt xuất như Hàn Tín, Trương Lương, Phạm Tăng, Trần Bình, Chung Ly Muội, Tiêu Hà .... Họ đều hiện lên vô cùng sinh động.

Cuộc đấu trí giữa các mưu sỹ, tài dùng binh của kẻ làm tướng, cái trung, nghĩa, dũng của bậc làm tôi. Những cuộc chiến nảy lửa, thây chất đầy nội, máu chảy thành sông được tái hiện.


Hán sở diễn nghĩa còn là cái nhìn nhân sinh đầy suy ngẫm. Con tạo xoay vần, thời thế đổi thay, dẫu chiến công lẫy lừng, đánh trăm trận thắng thì sao? Uy chấn thiên hạ thì sao? Cũng chỉ như cát bụi mà thôi. Chỉ có thể cùng nhau lúc hoạn nạn, không thể cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý.


Có ai thấy Lưu Bang rất tầm thường, chẳng có tài cán gì, Hạng Vũ là người hữu dũng vô mưu, sức địch trăm người nhưng chỉ là kẻ võ biền giống Boog cảm nhận không. (Cái này là cảm nhận cá nhân của Boog thôi)


Binh Boog


3 views0 comments
bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg